Pages

Monday, May 10, 2010

ျမန္မာႏိုင္ငံဗံုးေပါက္မူ႔ႏွင့္ဇတ္ဆရာအလိုက်ဒီႏွစ္သႀကၤန္အတြင္းရန္ကုန္မွာ ဗံုးေပါက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရဲခ်ဳပ္ခင္ရီ ကတရား
ခံ ေတြမိ ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ (၆) ရက္ေန႔ သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲမွာေျပာ
ၾကားသြားတာ သိလိုက္ရေတာ့ ေမလ (၇) ရက္၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ကုန္တိုက္ (ေရွာ့ပင္းစင္တာ) ေတြမွ ဗံုးေပါက္ကြဲမူ႔ေတြ ကို သတိရမိပါတယ္။

အဆိုပါေပါက္ကြဲမူတိုင္းတြင္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ ဆံုးရွံုးရ အျခင္းတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။

ကိန္းဂဏာန္းရက္လ ကို ၾကည့္ လိုက္ေတာ့လည္း ေဗဒင္ဆရာ ကိုေတာင္ သတိ
ရ လိုက္ပါတယ္။

၂၀၀၅၊ ေမလ ဗုံးေပါက္ကြဲမူ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာသတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီး ေက်ာ္ဆန္းက KNU မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊဆိုင္း ၏လက္ခ်က္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းစာ ဆရာမ်ားေရွ႔ မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရႊ ဆိုင္း ( KNLA တပ္မဟာ (၆) တပ္မမူး) သည္ ၂၀၀၅ေမလ ဗံုးကြဲမူမတုိင္ခင္
(၁) ႏွစ္ေက်ာ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး
တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ရန္ အိမ္မွ ဇနီးသည္ကိုမ်ား တိုင္
ပင္ရသလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဗဒင္ဆရာမ်ားကို အားကိုးေနရသလား ဆိုတဲ့ ေမး
ခြန္းမ်ားထြက္လာပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၄င္းဗံုးကြဲမူ႔ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး KNU, KNPP, SSA ႏွင့္ ေဒါက္တာ
စိန္၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ NCGUB ၏လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း နအဖ မွတရား၀င္
ေၾကျငာျပန္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လံုၿခံဳေရး အထူထပ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္
ကို Operation အေသးစားတစ္ခုအေနျဖင့္ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ရန္ နယ္ေျမေဒသ ေ၀းလံတဲ့ အဖြဲ႔ (၄) ဖြဲ႔က စုစည္းႏိုင္တယ္ ဆိုေတာ့ နအဖ ရဲ႔စစ္တကၠသိုလ္ မွာ
သင္ၾကားေနတဲ့ စစ္ေသနၤက ဗ်ဳဟာ ေတြကို စိတ္၀င္စားမိပါတယ္။

ဗုံးေပါက္ကြဲၿပီး နအဖ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မထြက္လာခင္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ၏
ေျပာလိုက္ပံုမွာ “ဟားဟား... KNU ၏လက္ခ်က္လို႔ ေျပာေတာ့မယ္..” အံၾသမိ
သည္မွာ ထိုေက်ာင္းသားသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မဟုတ္ဘဲ (၉) တန္း
ေက်ာင္းသားျဖစ္ေနျခင္းဘဲ။

၄င္းဗံုးကြဲမူ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ေက်ာ္ဆန္း ႏွင့္ ရဲ
ခ်ဳပ္ခင္ရီ တု႔ိ၏ ဇတ္ဆရာအလိုက် ႀကိဳးစားခ်က္ေတြ ကို အနည္းငယ္ တင္ျပခ်င္
ပါတယ္။

၂၀၀၅ ေမလဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္မူ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ
၄င္းတု႔ိအပိုင္ေျမ ေလးအိမ္စု နား ရိွ တကူဆိပ္ရြာမွ အမ်ိဳးသမီးအပါအ၀င္ ကရင္
တိုင္းသား (၂၀) ေက်ာ္ ကို တိုင္းစစ္ေၾကာေရစခန္းသို႔ေခၚယူစစ္ေဆးပါတယ္။
စစ္ေၾကာေရးစခန္းသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့သူ တစ္ခ်ိဳ႕၏ ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္မွာ-
“ အခ်ဳပ္ခန္းထဲေရာက္ၿပီး (၃) ရက္ဆက္တိုက္အတြင္း ဘာမွအေမးအျမန္း မရိွ
ဘဲ လူကိုဘဲ ဆက္တုိက္ရိုက္ေနတယ္။ အစားအေသာက္မေပးဘူး၊ အိပ္ခြင့္ လည္းမေပးဘူး။ ဘာေၾကာင့္ရိုက္ရတာလည္းမေျပာဘူး။”

(၃) ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာ ေသာက္ေရတစ္ခြက္ယူလာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဗံုးခြဲ
တာ မင္းမဟုတ္လားေမးေတာ့ မဟုတ္ေၾကာင္းေျဖတဲ့အခါ ေသာက္ေရခြက္ ကိုသြန္လိုက္ၿပီး ဆက္တုိက္ရိုက္ေတာ့တာဘဲ။ ဒါနဲ႔ဘဲ (၄) ရက္ေျမွာက္ေန႔မွာ
ဆက္မရိုက္ဖို႔ေျပာေတာ့ သူတို႔ေျပာခိုင္းတာေျပာရမယ္လို႔ အက်ပ္ကိုင္ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႔ ညဥ္းပန္းႏိွပ္ဆက္ေနတဲ့ အေတာအတြင္း ေက်ာင္းဆရာ Saw Standford သည္ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ေသဆံုးသြားပါသည္။ ညဥ္းပန္းႏိွပ္ဆက္သည့္
နည္းမ်ိဳးစံုမွ တစ္နည္းမွာ အမ်ိဳးသမီးကို အၤက်ီအ၀တ္အစား မ်ားခြ်တ္ပစ္ၿပီး အ
မ်ိဳးသမီးအဂၤါကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ျဖင့္တို႔ခဲ့သျဖင့္ အႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားမွာနအဖ လက္
ပါးေစ၏ ေစခိုင္းခ်က္တိုင္း ေျပာဖို႔ သေဘာတူခဲ့ရပါသည္။

ထို႔ေနာက္စစ္ေၾကာေရးစခန္းမွ ဗံုးခြဲသူမ်ား၊ စည္းရံုးေရး တာ၀န္ခံ၊ ရံပံုေငြ ရွာေဖြ ေရးတာ၀န္ခံ၊ ပစၥည္း ပို႔ေဆာင္ေရးတာ၀န္ခံ အစရိွသျဖင့္ တာ၀န္ခြဲေ၀ခ်ေပးၿပီး
ဇတ္တိုက္ပါေတာ့တယ္။ စိတ္ႀကိုက္ဇတ္တိုက္ၿပီးသကာလ ဧရာ၀တီတိုင္းမူးမွ အ
နာဂတ္အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္လွ်က္ အထက္သို႔ သတင္းပို႔လိုက္ပါတယ္။ စစ္ေၾကာေရး
စခန္းတြင္ရိွစဥ္ တိုင္းရင္းသား ဓါးစားခံမ်ားမွာ ဗုံးခြဲသူမ်ား မွာမိမိတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း
၀န္ခံၿပီး ေမးခြန္းႏွင့္အေျဖ ကိုက္ညီေစရန္ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ခဲ့ပါသည္။

၄င္းေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ခင္ရီ မွ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းစာ
ဆရာမ်ားေရွ႕တြင္ ဟန္ပါပါျဖင့္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာခဲ့သည္မွာ-
“ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေမလ ဗံုးခြဲသည့္ တရားခံမ်ားကို မိထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္
အခ်ိန္တြင္း အမ်ားျပည္သူ မ်ားေရွ႕တြင္ ထုတ္ေဖၚျပသၿပီး တရားဥပေဒ အတိုင္း
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစါေၾကာင္း ” လူသိရွင္ၾကား ေက်ျငာခဲ့ပါ သည္။

အစီစဥ္တိုင္း ဧရာ၀တီတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဓါးစားခံမ်ားကိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔
သို႔အပ္ႏွံၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဗံုးခြဲ ခဲ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ သရုပ္ေဆာင္ စစ္
ခ်က္ယူရန္ျဖစ္သည္။

ရဲအုပ္= နင့္နာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ
ရြာသူ = က်မနာမည္ ေနာ္ xxxxx ပါ။
ရဲအုပ္ = ေနရပ္
ရြာသူ = ဧရာ၀တီတိုင္း တကူဆိပ္ ရြာကပါ။
ရဲအုပ္ = နင္ဘာလုပ္ခဲ့လဲ
ရြာသူ = ရန္ကုန္မွာ ဗံုးခြဲဖို႔ ရံပံုေငြ လိုက္ေကာက္ပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ဘယ္သူ႕ဆီက ေကာက္ခဲ့လဲ
ရြာသူ = ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သူကုန္းရပ္ကြက္ က ေနာ္xxxxx
ဆီမွ ေငြက်ပ္ ငါးသိန္း သြားယူခဲ့ပါတယ္။
ထို႔ေနာက္ ရဲအရာရိွမ်ား သက္ေသမ်ား ေခၚလွ်က္ အဆိုပါအိမ္သို႔ တရားခံ ႏွင့္
အတူ သြားၾကပါသည္။ အိမ္ေပၚသို႔တက္ၿပီးေသာအခါ-
ရဲအုပ္ = ကဲ.. နင္ေျပာတဲ့ ေနာ္xxxx ရဲ့ အိမ္ ဘယ္မွာလဲ
အဆိုပါအိမ္သို႔တစ္ခါမွ မေရာက္ဘူးေသာ ရြာသူသည္ ေတာင္ၾကည့္ေျမွာက္
ၾကည့္ၿပီး မ်က္ေစာင္းထိုးမွာရိွေသာ အိမ္ကို လက္ညိဳးထိုးလွ်က္-
ရြာသူ = အဲဒီအိမ္ဘဲ။
အမွန္မွာ အဆိုပါ ေနာ္ xxxx အိမ္ေပၚသို႔ေရာက္ေနေသာ္လည္း အလြတ္က်က္
ခဲ့သည့္အတုိင္း အျပင္မွာမေရာက္ဘူးသျဖင့္ ေတြ႔ရာေျဖလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ရဲစခန္းသို႔ျပန္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး(၇) ဦးခန္႔ ကို တန္းစီခိုင္းၿပီး ရဲလုပ္ငန္းစဥ္အတုိုင္း
လူကို လက္ညိဳးထိုေဖၚျပခိုင္းပါသည္။ အလြတ္ေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး အျပင္မွာ မေတြ႔
ခဲ့ဘူးသျဖင့္ ၄င္းရြာသူမွာ မေျဖႏိုင္ဘဲ ေခြ်းျပန္လာပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အၤကီ်
သားနားစြာ၀တ္ထားၿပီးေရႊဆြဲႀကိဳး ဆင္ျမန္းထားေသာ အမ်ိဳးသမီးကို လက္ညိဳး
ထိုးလ်က္-
ရြာသူ = က်မကို ေငြေပးတာသူဘဲ ။ ဟဲ့ေကာင္မ ေျပာလိုက္ေလ၊ နင္ငါ့ကို ေငြ
ငါးသိန္းေပးတဲ့ကိစၥ။
တစ္ေယာက္မ်က္ႏွာတစ္ေယာက္ ၾကည့္လွ်က္ အားလံုးတိတ္ဆိတ္ေနပါသည္။
ရြာသူ ညြန္ျပလိုက္သူမွာ စခန္းမႈး၏ ဇနီးျဖစ္ေနပါသည္။

ေစာxxxx ကိုဆက္လက္စစ္ေဆးပါသည္။

ရဲအုပ္= မင္းနာမည္ဘယ္လိုေခၚလဲ
ရြာသား = က်ေနာ္နာမည္ ေစာ xxxxx ပါ။
ရဲအုပ္ = ေနရပ္
ရြာသား = ဧရာ၀တီတိုင္း တကူဆိပ္ ရြာကပါ။
ရဲအုပ္ = မင္းဘာလုပ္ခဲ့လဲ
ဓါးစားခံ = က်ေနာ္ ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာ ကို ဗံုးခြဲခဲ့ပါတယ္။
ရဲအုပ္ (အသံမာမာျဖင့္)= အမွန္တိုင္းေျပာစမ္း၊ မေျပာရင္မင္းနာမယ္။
ရြာသား = ဟုတ္ကဲ့ မလုပ္ပါနဲ႔ခင္ဗ်ား၊ က်ေနာ္အမွန္တိုင္းေျပာေနပါတယ္။
ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာ ကို ဗံုးခြဲခဲ့တာ က်ေနာ္ပါ။
ရဲအုပ္ = ရြာကေန ရန္ကုန္ကို ဘယ္လိုလာလဲ။
ရြာသား = လိုင္းကားနဲ႔လာပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာကို ဘယ္လိုသြားလဲ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔တစ္္ခါမွမေရာက္ဖူးေသာ ရြာသား သည္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေမး
ခြန္းေၾကာင့္ ခ်က္ျခင္းမေျဖႏိုင္ဘဲ စဥ္းစားကာ-
ရြာသားံ = အေ၀းေျပးကားဂိတ္ကေန ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာကို လမ္းေရွာက္သြား
ပါတယ္။
ရဲအုပ္ = မွန္မွန္ေျပာစမ္း။ ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာကို ဘယ္လိုသြားလဲ။
ရြာသား = ဟုတ္ကဲ့ က်ေနာ္လမ္းေလွ်ာက္သြားပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ဗံုးကို ဘယ္လို သယ္လာလဲ
ဓါးစားခံ = ဆာလာအိတ္ထဲထည့္ၿပီးထမ္းလာပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ဗုံးကိုဘယ္မွာသြားထားလဲ
ရြာသား = အမိွုက္ပံုးေဘးက တိုင္နားမွာသြားခ်ထားပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ဗံုးကို ဘယ္လို ခြဲလိုက္လဲ။
ဗုံးလုပ္နည္း ႏွင့္ခြဲနည္းကို မသိေသာ ၄င္းရြာသားသည္ ခ်က္ခ်င္းမေျဖႏိုင္ဘဲ တစ္ခ်က္စဥ္းစားၿပီး ျပာျပာသလဲ ႏွင့္ ေျဖလိုက္သည္မွာ-
ရြာသား = တံမ်က္စည္းနဲ႔ ရိုက္ခြဲလိုက္ပါတယ္။
ရဲအုပ္ = အမွန္တိုင္းေျပာစမ္း။ ဗံုးကို ဘယ္လိုခြဲ လိုက္လည္း
ရြာသား = ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာ မွာ ဗံုးကို က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္ တံမ်က္စည္း နဲ႔ ရိုက္
ခြဲခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါအမွန္ဘဲခင္ဗ်။
ရဲအုပ္ = ဒါဆို မင္းဘာျဖစ္သြားလဲ
ရြာသား = က်ေနာ္ ဘာမွမျဖစ္ဘူးခင္ဗ်။

ထို႔ေနာက္ တရားခံ ကို အေ၀းေျပးကားဂိတ္သို႔ေခၚၿပီး ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာသို႔ ဆက္သြားပါသည္။ ရြာသားတရားခံ၏ စိတ္ထဲတြင္မူ...
“ ဟိုက္.....မွားသြားၿပီ။ အေ၀းေျပးဂိတ္ နဲ႔ ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာ ဒီေလာက္ေ၀းတာ
ဘယ္လိုလမ္းေလွ်ာက္လို႔ေရာက္မလဲ..”
ေရာက္ခါနီးတြင္-
ရဲအုပ္ = ဗံုးကိုဘယ္မွာထားၿပီးခြဲသလဲ
ရြားသား = အမိႈက္ပံုးေဘးနားမွာ ထားၿပီး ခြဲခဲ့ပါတယ္။

ဒဂံုေရွာ့ပင္းစင္တာ သို႔ ၀င္ၿပီး အပ်က္အဆီးမ်ား ကို ျပၿပီး ဗုံးေထာင္ခဲ့သည့္
ေနရာကိုေမးေသာအခါ၊ ရြာသားမွာ ဘာမွမေျဖႏိုင္ဘဲ-
ရြာသား = ဟိုက္....မွားျပန္ၿပီ၊ တကယ္ဆို အဲဒီဗံုးကြဲ တဲ့အခ်ိန္မွာ ငါလည္း တစ္
ခါတည္း ေသရမွာေပါ့။

ေနာက္ထပ္ ၈ မိုင္ေရွာ့ပင္းစင္တာ ကို ဗံုးခြဲသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးအားဆက္ လက္စစ္ေဆးပါသည္။
ရဲအုပ္ = ဘာအျပစ္ရိွလဲ
ရြာသူ = ၈ မိုင္ေရွာ့ပင္းစင္တာမွာ ဗံုးခြဲခဲ့ပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ရြာကေန ရန္ကုန္ကို ဘယ္လိုလာလဲ
ရြာသူ = လိုင္းကား နဲ႔လာပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ကားဂိတ္ကေန ၈ မိုင္ ေရွာ့ပင္းစင္တာကို ဘယ္လိုသြားလဲ
ရြာသူ = ကက ဌားၿပီးသြားပါတယ္။
ရဲအုပ္ = ဗံုးကို ဘယ္မွာသြားထားလဲ
ရြာသူ = ပစၥည္းအပ္တဲ့ေနရာ မွာသြားထားပါတယ္။
ရဲအုပ္ = အမွန္အတိုင္းေျပာစမ္း၊ လိမ္ရင္ နာသြားမယ္။
ရြာသူ = ဟုတ္ကဲ့ သူတို႔ ေျပာခိုင္းတဲ့ အတုိင္း က်မေျပာေနပါတယ္။ အဲဒါ
ေတြဟာ သူတို႔ေျပာခိုင္းတဲ့အမွန္ေတြဘဲ။
ရဲအုပ္ = သူတို႔ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲ
ရြာသူ = သူတို႔ကို ေျပာလို႔မရဘူး။ေျပာရင္ေသသြားႏိုင္တယ္။
ရဲအုပ္ = နင္လိမ္ဖို႔ မႀကိဳးစားနဲ႔။ လိမ္ရင္နာမယ္။အမွန္တိုင္းေျပာရင္ဘာမွမျဖစ္
ဘူး။
ရြာသူ = တကယ္လား၊ အမွန္တုိင္းေျပာရင္ ရိုက္မလား။
ရဲအုပ္ = အမွန္တိုင္းေျပာရင္ ဘာမွမလုပ္ဘူး။ လိမ္ရင္ဒီထက္နာမယ္။
ရြာသူ = ဒါဆိုရင္ အမွန္ကဒီလို xxxxxxxx

ဤသို႔ျဖင့္ ရြာသူမွေျပာသည္မွာ ၄င္းဗံုးေပါက္ကြဲမူ႔ကို မသိေၾကာင္း၊ စစ္တပ္မွ
ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး ၀န္ခံခိုင္းေၾကာင္း၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္းတြင္ ဇတ္တုိက္ခဲ့ပံု
မ်ားရွင္းျပၿပီးု အေသးစိတ္ဖြင့္ခ်ပါေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ အမ႔ူတည္ေဆာက္ ၍မရေတာ့ဘဲ ႏွိပ္စက္ထား ေသာ ရြာသားမ်ားကိုျပန္လႊတ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။

ဤကိစၥသည္ နအဖ ၏သရုပ္မွန္ကို ေဖၚျပေနေသာ ခိုင္မာသည့္ သာဓကျဖစ္ပါ
သည္။ ၄င္းျပင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေက်ာ္ဆန္း၊ ရဲခ်ဳပ္ ဗိုလ္မူးခ်ဳပ္ခင္ရီ ႏွင့္ ဧရာ
၀တီ တုိင္းမႈး အားလံုး၏ အရည္အခ်င္းကိုလည္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစပါတယ္။
ယခုလည္း ရန္ကုန္သၾကၤန္ ဗံုးခြဲမူ႔ ကို စတင္စြတ္ဆြဲထားသည့္အဖြဲ႔က တစ္ျခား
ဖမ္းဆီးထားသည့္အဖြဲ႔က တစ္ျခား ႏွင့္ စကတည္းက တစ္လြဲျဖစ္ေနပါၿပီ။
အျပစ္မရိွေသာ ဓါးစားခံမ်ားတြက္ ၀မ္းနည္းမိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ ဇတ္ဆရာအလိုက် ဇတ္တုိက္ေနပါေစ သမိုင္းသက္ေသ အမွန္တရား မ်ားသည္ အေႏွး ႏွင့္အျမန္ ေပၚလာမည္မွာ ဧကန္မလြဲေပ။

မွတ္ခ်က္။ တကူဆိပ္ရြာအေရးအခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရိွသူ၊ တာ၀န္မဲ့
သူမ်ားေၾကာင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ခါနီးမွ ေဖၚျပသြားပါမည္။ဖူးဒို
ေမလ (၈)၊ ၂၀၁၀။

No comments:

Post a Comment

About Me

ကၽႊန္ေတာ့္ကုိသူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဖထီး တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကရင္ေလးတဲ့..... အမည္ရင္းကေတာ့လူသိနည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကေတာ့ ကရင္ပုဆုိးနဲ႔ ေကာင္ကေလးဆုိရင္ သိသူမ်ားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အားလုံးပဲကၽႊန္ေတာ့္ကုိ အညတရလုိ႔ပဲ မွတ္ပါ။