Pages

Saturday, June 19, 2010

ကရင္အမ်ိဳးသားနွစ္သစ္ကူးေန႔ႏွင့္ ကရင့္သကၠရာဇ္

ယခင္ပို႔စ္မွ အဆက္...

ကမ္းယံသကၠရာဇ္

၁။ဗုဒၶေဂါတမ ပရိနိဗၺာန္စံယူသည့္ႏွစ္ကစ၏။
၂။သကၠရာဇ္ (၁၀၁) ခုတြင္ သေရေခတၱရာျပည္ၾကီး တည္ေထာင္၏။
၃။ကမ္းယံတုိ႔ မျဖိဳ၊ ဆက္လက္ေရတြက္၏။
၄။ကမ္းယံတုိ႔ မျဖိဳ၊ ဆက္လက္ေရတြက္၏။
၅။ ယခု ကမ္းယံသကၠရာဇ္….
၁၃၄၂+၆၂၂+၅၆၂-၄=၂၅၂၂။

ေကာဇာသကၠရာဇ္

၁။ ဗုဒၶေဂါတမ ပရိနိဗၺာန္စံယူသည့္နွစ္ကစ၏။
၂။ သကၠရာဇ္ (၁၀၁)ခုတြင္ သေရေခတၱရာျပည္ၾကီး တည္ေထာင္၏။
၃။ သကၠရာဇ္ (၆၂၄) ခုတြင္ သုမုႏၵရီမင္း၊ (၆၂၂) ခု ျဖိဳ၏။ (၂) ခုၾကြင္းထား၏။
၄။ ျဖိဳသကၠရာဇ္ (၅၆၄) တြင္ ပုဂံ ပုပၸါးေစာရဟန္း ( ၆၅၂ ) ကို ျဖိဳ၏။ (၂) ခု အၾကြင္းထား၏။
၅။ ယခု ေကာဇာသကၠရာဇ္ ျဖိဳသကၠရာဇ္ ၁၃၄၂ -ခု ျဖစ္၏။

ထူးၾကီး ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ ဦးေထရိႏၵာမွာ ပရိယတၱိ၊ ဘာသႏၱရ၊ ေဒသႏၱရ ေျပာင္ေျမာက္ေအာင္ တတ္တဲ့ ကရင္ဆရာေတာ္ၾကီးျဖစ္၏။´ကမ္းယံဟာ ကရင္ပဲကြ၊ ကရင္အစ အင္းမက ´တဲ့။ ေရွးကမ္းယံလုိ႔ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးကို အင္းမအရပ္က ျပည္ျမိဳ႕ေတာင္ဘက္မွာရွိ၏) စတင္ျပီး ကရင္လုိ႔ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚတယ္။ ကမ္းယံသကၠရာဇ္ဟာ ကရင္ သကၠရာဇ္ပဲ မွတ္ထားပါ´ ဟု မိန္႔ၾကား၏။ ထုိအခါ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ကရင္ျဖစ္၍ ေတာ္ေပေသးသည္ဟု မိတ္ေဆြအခ်ိဳ႕ႏွင့္တကြ အထင္မွားမိ၏။ ယခုမူကား ကမ္းယံတုိ႔ ကရင္ျဖစ္ေၾကာင္း သံသယမရွိ။ အေၾကာင္းမူကား….`ေရွးအခါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးသံုးမ်ိဳးအနက္ ကမ္းယံ ဟုေခၚေသာ လူမ်ိဳးအမည္မွာ ကရင္ ဟူေသာအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚလာေသာ အမည္ျဖစ္သည္`ဟု ဆာအာသာဖယ္ရာက တင္ျပခဲ့သည္။(စာမ်က္ႏွာ-၁၀) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနုုိင္ငံရုိးရာယဥ္ေက်းမွဳ၊ကရင္၊ (Sir Arthur Phayer Translations of Ehnological Society Vo1.V).

၁၉၆၁-ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွးေဟာင္းကမၸည္းေက်ာက္စာ သုေတသန အစီရင္ခံစာတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ျမန္မာ့သမုိင္း၌ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကေသာ ကမ္းယံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယူနန္နယ္ရွိ ေယာင္ႏွင့္ ေျမာင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မ်ိဳးႏြယ္ဆက္သြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။(စာမ်က္ႏွာ-၁၆) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရုိးရာဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ ကရင္)၊
၁၉၃၇-ခုႏွစ္၊ ကရင္သကၠရာဇ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာအခါ စာမ်က္ႏွာ ၁၀-၁၆ အကိုးအကားကို မသိရေသးသျဖင့္ ကရင္ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေထရိႏၵအား ထင္ျမင္မွဳ ေပါ့ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ လက္ဆယ္ျဖာ ဦးထိပ္၍ ကန္ေတာ့ပါ၏။
ထုိစဥ္က အကိုးအကားႏွစ္ခုကို သိခဲ့ပါမူ မိတ္ေဆြ အမတ္(၁၂) ေယာက္တုိ႔ ကမ္းယံသကၠရာဇ္ ဟု ဆံုးျဖတ္မည္ကို သံသယရွိစရာ မလုိပါ။ဤကား ေရွးသကၠရာဇ္ရွိခဲ့ေၾကာင္းပါ။


တရုတ္ျပည္အေနာက္ပိုင္းရွိ ၾကီးမားေသာ ေတာင္တန္းၾကီးမ်ား ၀န္းရံလ်က္ရွိသည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ ေငြေတာင္ျပည္မွ ကရင္တုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ၾက၏။´ ထီ့ဆဲမဲ့ယြာ`ဟု ေခၚသည့္ သဲျမစ္ၾကီးကို ျဖတ္ကူးျပီး တျဖည္းျဖည္း ယူနန္ျပည္သို႔ ဆုိက္ေရာက္လာၾက၏။ထုိယူနန္ျပည္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကသည္။ ပထမအသုတ္ အခ်ိဳ႕ကရင္မ်ား ယူနန္ျပည္မွ BC ခမ (၁၁၂၈)တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာ၏။ တပန္၊ ျမစ္ငယ္၊ ဧရာ၀တီအတုိင္း စုန္ဆင္း၏။ အခ်ိဳ႕ သံလြင္ျမစ္အတုိင္း စုန္ဆင္း၏။ ဗမာျပည္သို႔ BC ခမ (၁၁၂၅) တြင္ ေရာက္၏။ ဒုတိယအသုတ္ BC ခမ (၇၄၁) တြင္ ယူနန္ျပည္မွ ထြက္ခဲ့၏။ BC ခမ (၇၃၉) တြင္ ဗမာျပည္သို႔ ဆုိက္ေရာက္၏။( သုေတသီ ဆရာဦးေအာင္လွ၊ ပါဠိဆရာၾကီး ဦးေစာ၊ ဦးေက်ာ္ဇံ(ကသာ)၊ ဦးဖုိးတုတ္(ပညာအုပ္)၊

ပထမအသုတ္ ကရင္မ်ား ဗမာျပည္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ ႏွစ္အေတာ္ၾကာေသာ္ မွန္မွန္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္၏။ အေျခအေန ေကာင္းမြန္လာ၏။ ထုိအခါ ၀မ္းသာအားရျဖင့္ ေကာက္ဦးစားပြဲကို က်င္းပၾက၏။ပထမအၾကိမ္၊ ဒုတိယအၾကိမ္၊ တတိယအၾကိမ္ စသည့္ျဖင့္ေရတြက္ရာမွ ေကာက္ဦးစားပြဲသကၠရာဇ္ေပၚလာ၏။ ဒုတိယအသုတ္ ထုိနည္းတူ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး၏။ ေကာက္ဦးစားပြဲက်င္းပျပီး သကၠရာဇ္ေပၚလာ၏။ ပထမအသုတ္မွာ ေရွ႕ကျဖစ္၍ ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာ အရပ္သုိ႔တုိင္ေအာင္ ခ်ီတက္ၾက၏။ ဒုတိယအသုတ္မွာ ေနာက္မွျဖစ္၍ ပင္လယ္ႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾက၏။ ထုိေခတ္က ကူးလူးဆက္ဆံသြားလာေရး မလြယ္ကူေသာ ကာလျဖစ္၍ သကၠရာဇ္မတူၾက၊ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေန၏။

ငယ္စဥ္က ပဲခူးနယ္ေတာင္ပိုင္း လယ္သမားမ်ားက ျပာသို လဆန္း(၁) ရက္ေန႔တြင္ ေကာက္ဦးစားပြဲ ျပဳလုပ္ၾက၏။ နံနက္ေစာေစာတြင္ အဘုိးတုိ႔၊ ဘၾကီးတုိ႔၊ သူတုိ႔၏ မိတ္ေဆြေရႊင္က်င္မွ ေျပာင္းလာသူ ေရႊပြင့္၀ါ(ထူးေဖာေပါ) တုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူးအေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြးေႏြးၾက၏။ အားပါးတရ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေျပာၾက၏။ သကၠရာဇ္အေၾကာင္းလည္း ပါလာ၏။ ပဲခူးေတာင္ပိုင္း သကၠရာဇ္မွာ ေရႊက်င္မွ ပါလာေသာ သကၠရာဇ္ထက္ (၃၁၀) ၾကီးတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးသည္။၁၉၃၇-ခုႏွစ္ ကရင္ျပႆနာေပၚေပါက္လာေသာအခါ ဘၾကီးမ်ား၏ သကၠရာဇ္မွာ ၂၇၉၉-ခု ရွိေန၏။ (၂၈၀၀) ျပည့္ရန္ တစ္ႏွစ္လုိေသာေၾကာင့္ မွတ္မိ၏။ ေရႊက်င္သကၠရာဇ္က (၃၁၀) ႏွစ္ ငယ္ေန၏။ ၎ကို ေစာဂြ်န္တင္ဒီဖုိးမင္းအားေျပာျပရာ `ဟုတ္တယ္`၊ တုိ႔ ေတာင္ငူ သကၠရာဇ္နဲ႔ တူတယ္´ ဟုဆုိ၏။

သကၠရာဇ္အတြက္ ကရင္အမတ္ (၁၂) ေယာက္ စည္းေ၀းပြဲလုပ္ရာ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ၊ ႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ ဤအတြက္ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိေလသည္။သာဓက မွာ Pictured Encyclopedia၊ ခရစ္ေတာ္လြန္ျပီး ေနာက္ အႏွစ္ (၂၀၀) အတြင္း ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔ ေမလ၊ ဧျပီလ၊ ဇန္န၀ါရီလ ဟူ၍ ကြဲျပားေနသည္။ ေအဒီ (၃၀) ေလာက္မွာ ဒီဇင္ဘာ (၂၅) ရက္အတြင္း က်င္းပ၏။အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာလ(၂၅) ရက္ေန႔ကို ယခုတုိင္ ဆက္လက္က်င္းပၾက၏။ စြယ္စံုက်မ္းက ခရစ္ေတာ္ေမြးေန႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပ၏။သုိ႔ေသာ္ အၾကီးအကဲမ်ားက သေဘာတူဆံုးျဖတ္၍ အားလံုးရုိေသေလးစားစြာ လုိက္နာ၍ က်င္းပၾက၏။
(Pictured Encyclopedia: We know that this could hardly have happened in December because it rains almost continuously at the time of the year in Palestine and shepherds would not keep their flock out on the hills at night in such weather.)
ခရစ္မမတ္ ကမၻာ့သာဓကကို ယူ၍ ေတာင္ပိုင္းကရင္ သကၠရာဇ္နွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ကရင္သကၠရာဇ္ကို ေျဖရွင္း၏။ေတာင္ပိုင္း သကၠရာဇ္မွာ ဘီစီ (၇၃၉) ေနာက္မွစ၏။ ဘက္မလုိက္ဘဲ ၾကားခံျပီး ဘီစီ (၇၃၉) မွစ၍ ကရင္သကၠရာဇ္ကို ေရတြက္ဖုိ႔စဥ္းစား၏။ အမတ္တစ္ဦးက `တုိ႔သကၠရာဇ္ကို ျပင္ႏုိင္မလား `ဟု ဆုိ၏။သုမုႏၵရီမင္း၊ ပုပၸါးေစာရဟန္းမင္း၊ ခရစၥမတ္လူၾကီးမ်ား၊ အမ်ားေေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ျပဳျပင္ခဲ့၏။

တုိ႔ အမတ္ (၁၂) ဦးကလည္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားျဖစ္၍ ဤသကၠရာဇ္ ႏွစ္ခုကို ၾကားေခ်ႏိုင္သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း ယူဆကာ အားလံုး VETO အာဏာသံုးမွဳေၾကာင့္ ယခု ကရင္သကၠရာဇ္ကို ဘီစီ (၇၃၉) မွစ၍ ေရတြက္ၾကသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ရွင္းျပခ်က္မပါလွ်င္ ဗဟုသုတ ရွိသူမ်ားက ဘီစီ (၇၃၉) ကို ကရင္သမုိင္းမွတ္တုိင္ တစ္ခု ဟူ၍သာ လက္ခံႏုိင္၏။ ကရင္သကၠရာဇ္ စသည့္နွစ္ ဟု လက္မခံႏုိင္ေခ်။ သကၠရာဇ္ဂုဏ္သိကၡာလည္း မရွိ။ဗဟုသုတရွင္မ်ား၏ ယူဆခ်က္ကိုလည္း အျပစ္မဆုိႏုိင္ေပ။ ကမ္းယံသကၠရာဇ္၊ ကရင္သကၠရာဇ္(၂၅၂၂)၊ ေကာက္ဦးပြဲစား ကရင္သကၠရာဇ္ (၂၇၂၀) ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုသုတရွင္မ်ား သံသယမရွိေစရန္ ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံႏုိင္ရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ကရင္သကၠရာဇ္ ေရာင္၀ါေနသို႔ ထြန္းေစေသာ္…

`ယုတၱာ ယုတၱိ ဆင္ျခင္ညွိေသာ္၊ ၀ီစိကိစၥာ၊ မရွိရာတည့္။(ရွိဖြယ္ရာတည့္) ထံုးရာဇ၀င္ သက္ေသတင္၍ ဆင္ျခင္ေနွာင့္ေနွးကာလေ၀းခဲ့….။နွစ္ေပါင္း (၃၀၀၀) မွ် ကိစၥ။
(ဆရာၾကီး ေစာျမတ္သိန္း၏ စာမူမွ ေကာက္နုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။)
၂၇၄၉-ခုႏွစ္၊ သထံုျမိနယ္၊ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္စာေစာင္မွ ျပန္လည္ရုိက္ႏွိပ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ စာတင္သူအေနနဲ႔ ကရင္သကၠရာဇ္အေၾကာင္းကို သိေစခ်င္တာပါ။ကရင္သကၠရာဇ္က စာတင္သူအေနနဲ႔လည္း အရင္က ရွာေဖြဖတ္ရွဳခဲ့ပါတယ္။သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းအရာေကာင္းေတြ ရွာရခက္ပါတယ္။ဒီေဆာင္းပါးမွာလည္း ကရင္သကၠရာဇ္န႔ဲ ပတ္သက္ျပီး တစ္စံုတစ္ရာ ဗဟုသုတတုိးလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေစာကရင္မွကူးယူသည္။

No comments:

Post a Comment

About Me

ကၽႊန္ေတာ့္ကုိသူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဖထီး တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကရင္ေလးတဲ့..... အမည္ရင္းကေတာ့လူသိနည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကေတာ့ ကရင္ပုဆုိးနဲ႔ ေကာင္ကေလးဆုိရင္ သိသူမ်ားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အားလုံးပဲကၽႊန္ေတာ့္ကုိ အညတရလုိ႔ပဲ မွတ္ပါ။