Pages

Wednesday, May 26, 2010

ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲႏွင့္လူမဆန္မႈသတင္း


တပ္မဟာ(၂) ေတာင္ငူခရိုင္။
- ၂၃.၅.၂၀၁၀ေန႕ ၁၁း၂၀နာရီ ထီးညာပယ္လိုအရပ္မွာ မိမိတို႕လူ၏ေၿပာက္က်ားတိုက္ခိုက္မႈေႀကာင့္ ရန္သူ၁ဦးဒဏ္ရာရ၊ ၂၄.၅.၂၀၁၀ေန႕ ၁၆း၃၀နာရီ တြင္ ေနာစိုးအရပ္ကူေဂၚလူမွာ ေၿပာက္က်ားတိုက္ ခုိက္မႈ ေႀကာင့္ရန္သူ၁ဦးဒဏ္ရာရ။
- ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿဖင္စလို ရွိ ရန္သူ စကခ(၇)တဖြဲ႕သည္ ၂၄.၅.၂၀၁၀ေန႕တြင္ ၿဖင္စလိုရြာသားမ်ား အား ဝါးအရွည္၁၀ေပရွိ အေခ်ာင္း၅၀ကို အတင္းအႀကပ္ခုတ္ၿပီးပို႕ေဆာင္ခိုင္းခဲ့။

တပ္မဟာ(၆) ဒူးပလာယာခရိုင္။
- အခ်ိန္ ၁၈း၃၀ တြင္ မ်ိဳးဝင္းစိုး ဦးစီးေသာ ခမရ(၅၄၅) စစ္ေႀကာင္းသည္ သူတို႕မွာယူေသာ ဝါးအင္ဖက္ သစ္ မ်ားကိုမပို႕ေဆာင္ေပးတဲ့အတြက္ ေအာက္ပါရြာမ်ားမွ သူမ်ားကိုအတင္းအႀကပ္ဖမ္းထားသည္။ ေႀတာဒူး ရြာမွ ေဒၚႀကည္ ေအာင္ ၄၆ႏွစ္ ႏွင့္ ေဒၚႀကည္ေအး ၄၈ႏွစ္၊ ေအာေႀတာရြာမွ မူေနာ ၃၈ႏွစ္ ႏွင့္ ေနာ္ပယ္ ၃၆ႏွစ္၊ ရြာသစ္ ကုန္း မွ ေနာ္ႀကဴးခို ၃၂ႏွစ္၊ ေကာင့္ႏြယ္ရြာမွ မူႀကည္ဖိုး ၃၅ႏွစ္ ႏွင့္ ထူးႏူ၃၉ ႏွစ္ တို႕ၿဖစ္သည္။

တပ္မဟာ(၁) သထံုခရိုင္။
- ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၈.၅.၂၀၁၀ေန႕ DKBA တပ္(၃၃၃) သည္ပဒတ္ေဒါမွာစခန္းေဆာက္ဖို႕အတြက္ ေအာက္ပါရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို တရက္ကို၄ေယာက္၊ တအိမ္၁ေယာက္ႏႈန္းၿဖင့္ အတင္းအ ႀကပ္လုပ္ အား ေပးခိုင္းသည္။ (၁) ဇီးကုန္း (၂) က်ဴးေထာလာ (၃) ပဒတ္ေဒါရြာတို႕ၿဖစ္သည္။

တပ္မဟာ(၅) ဖာပြန္ခရိုင္။
- ၁၅.၅.၂၀၁၀ေန႕ ႀကဴးလူအရပ္မွာ ရန္သူကို၁ႀကိမ္ ေၿပာက္က်ားတုိက္ခိုက္ခဲ့၊ ၁၆.၅.၂၀၁၀ေန႕တြင္ ဝါသိုး ခီးတေမခီးအရပ္မွာ ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲတႀကိမ္ၿဖစ္ပြားခဲ့၊ ၁၇.၅.၂၀၁၀ေန႕ တြင္တလယ္ကယ္ ခိုဘိုနာဒဲအ ရပ္မွာ ေၿပာက္က်ားတိုက္ခိုက္မႈေႀကာင့္ ရန္သူ၁ဦးေသ။
- ၁၈.၅.၂၀၁၀ေန႕ တြင္က်ိဳးထီမွာ ေၿပာက္က်ားတိုက္ခိုက္မႈေႀကာင့္ ရန္သူ၁ဦးေသ၊ ထိုတရက္ထဲမွာပဲ တာေလာ္ဖလိုးေဒးမွာ ရန္သူႏွင့္ မိမိတို႕အထူးေၿပာက္က်ားတပ္တို႕ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲ၂ႀကိမ္ၿဖစ္ရာ ရန္သူ ၂ဦးဒဏ္ရာရ၊ ၁၄.၅.၂၀၁၀ေန႕တြင္ေခါင္းပုစခန္းမွာ ရန္သူကို၁ႀကိမ္ေၿပာက္က်ားတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရန္သူ ၁ဦးေသ ၂ဦးဒဏ္ရာရ။ ၂၀.၅.၂၀၁၀ေန႕ ဘာဆာေဂၚထာအရပ္မွာ ေၿပာက္က်ားတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရန္သူ ၁ဦးဒဏ္ရာရ။
ကေညာဖိုးမွ ကူးယူတင္ျပသည္

No comments:

Post a Comment

About Me

ကၽႊန္ေတာ့္ကုိသူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဖထီး တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကရင္ေလးတဲ့..... အမည္ရင္းကေတာ့လူသိနည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကေတာ့ ကရင္ပုဆုိးနဲ႔ ေကာင္ကေလးဆုိရင္ သိသူမ်ားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အားလုံးပဲကၽႊန္ေတာ့္ကုိ အညတရလုိ႔ပဲ မွတ္ပါ။